CHOLERA

Cholera is een bacteriële infectie waardoor je plotseling diarree krijgt, die in ernstige gevallen en bij niet behandelen tot uitdroging kan leiden. Cholera wordt verspreid via besmet water en, in mindere mate, besmet voedsel.

Loop ik risico?

Cholera-epidemieën komen meestal voor in ontwikkelingslanden of oorlogsgebieden met gebrekkige hygiënische- en sanitaire voorzieningen. Cholera kan zich snel verspreiden op plaatsen zonder schoonwatervoorzieningen of zonder gepaste riolering, zoals na natuurrampen of in vluchtelingenkampen.

Waar (reizigers) ziekten voorkomen kan snel veranderen. Zie voor meer informatie over epidemieën de website van het Ministerie van Buitenlandse zaken
Naar schatting van de WHO zijn er wereldwijd mogelijk 1.3-4.0 miljoen gevallen van cholera, met jaarlijks 210.00-143.000 doden ten gevolg hiervan. (Bron: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cholera)

Je zou risico kunnen lopen als je naar een land reist waar cholera heerst, ook al wordt dit risico voor reizigers als uiterst laag beschouwd.
Je risico kan hoger zijn als:

•  je op een plaats verblijft met gebrekkige hygiënische, sanitaire of woonvoorzieningen
•  je naar een afgelegen gebied reist dat door cholera getroffen is, of waar epidemieën
    gemeld zijn
•  je een gebied van een natuurramp bezoekt, bijvoorbeeld na een aardbeving of
    overstroming
•  je in een vluchtelingenkamp werkt en niet over veilig of gekookt water kan beschikken.

Ook als deze voorwaarden niet van toepassing zijn, betekent dit niet dat je geen risico loopt. Het is belangrijk dat je ruim vóór vertrek de huisarts, GGD, Travel Clinic of vaccinatiecentrum bezoekt voor een volledige beoordeling van je gezondheidsrisico’s en een passend advies over eventuele voorzorgsmaatregelen tegen een cholerabesmetting.

Naar het buitenland?

Vind de meest nauwkeurige
reisinformatie

Reisvaccinatiecentrum

Vind een vaccinatie-centrum

Hoe loop ik cholera op?

De cholerabacterie is aanwezig in de ontlasting van een besmette persoon. Je kunt in aanraking komen met de cholerabacterie als je water drinkt uit een waterbron die besmet is met menselijke ontlasting.
De kans op blootstelling aan de cholerabacterie kan ook toenemen als je voedsel eet dat in aanraking is geweest met menselijke ontlasting met name:

•  Ongekookte groenten of vruchten (zoals salades en aardbeien) die dichtbij de grond
    groeien en besproeid zijn met ongezuiverd rioolwater
•  Zeevruchten als oesters en kokkels die in besmet water leven en rauw worden gegeten.
    Deze weekdieren leven op de bodem van de oceaan en kunnen via hun filter een hoge
    concentratie van de cholera-bacterie opbouwen. Vooral als je ze rauw eet, kan er een
    gezondheidsrisico ontstaan.

Wat zijn de symptomen

Het voornaamste symptoom is plotselinge, buitensporige, waterige diarree. Die begint meestal rond 2-5 dagen na het moment van besmetting, maar kan ook binnen een paar uur optreden.
In ernstige gevallen kan je ook last krijgen van misselijkheid en braken

Zonder behandeling van diarree en braken, kan dit leiden tot:

•  Ernstige uitdroging
•  Een verstoring van het evenwicht in de zouten en mineralen van het lichaam
•  Falen van de bloedsomloop

Als je denkt dat je met cholera besmet bent, is het belangrijk om medische hulp te zoeken en zo snel mogelijk te starten met het drinken van een ORS oplossing. Mensen die medische hulp krijgen, kunnen herstellen. Als ernstige cholera niet behandeld wordt, kan het fataal aflopen.

Kan Cholera behandeld worden?

Ja – cholera wordt behandeld met vloeistoffen (ORS) die een gebalanceerde samenstelling van schoon water, zouten en suikers bevatten, om bij te vullen wat je verloren hebt. Normaal gesproken neem je dit als drankje in, maar wanneer je in ernstige mate uitgedroogd bent en niet meer zelfstandig kan drinken, kun je de vloeistof via een infuus of sonde toegediend krijgen.

Misschien heb je ook antibiotica nodig om de bacteriële infectie nog beter te kunnen bestrijden

Hoe kan ik Cholera voorkomen?

Als je denkt dat je op reis risico op cholera loopt, is het belangrijk dat je eenvoudige hygiëneregels voor voedsel en water volgt.

Raadpleeg ruim vóór vertrek je huisarts, GGD, Travel Clinic of vaccinatiecentrum om te informeren of je een risico loopt op cholera en hoe je jezelf kunt beschermen.

En verder…

Bekijk de adviespagina over voedsel- en waterhygiëne, zodat je jezelf beter tegen cholera kunt beschermen.

Deel       


Overleg met je arts voor meer informatie.