DIFTERIE

Difterie is een bacteriële infectie die de neus, keel, en ook in zeldzame gevallen het hart kan aantasten. Het wordt meestal verspreid door hoesten en niezen, soms via wondvocht. Daarnaast kan difterie ook de huid aantasten.

Loop ik risico?

Waar reizigersziekten kunnen voorkomen, kan snel veranderen. Zie voor meer informatie over epidemieën de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en laat je adviseren door je huisarts, GGD, Travel Clinic of vaccinatiecentrum.

Difterie is een probleem in ontwikkelingslanden waar kinderen niet routinematig tegen deze ziekte gevaccineerd worden. Difterie kan voorkomen in delen van Afrika, Azië, Oost-Europa en in het Midden-Oosten.
Je kunt risico lopen als je niet of onvolledig tegen difterie gevaccineerd bent en als je naar een gebied reist waar de ziekte heerst. Je risico kan hoger zijn als je:

•  Lange perioden doorbrengt met mensen die daar wonen, bijvoorbeeld als je vrienden of
    familie bezoekt.
•  Ongepasteuriseerde zuivelproducten eet of drinkt.
•  In nauw contact komt met koeien of andere boerderijdieren.

Raadpleeg ruim vóór vertrek je huisarts, GGD, Travel Clinic of vaccinatiecentrum om te informeren of je een risico loopt op difterie en om zeker te weten dat je difterievaccinaties nog geldig zijn.

Vrienden en familie bezoeken
Voor mensen die vrienden of familie bezoeken is het minder waarschijnlijk dat ze vóór de reis hun huisarts, GGD, Travel Clinic of vaccinatiecentrum bezoeken voor advies over vaccinaties en malariamiddelen. Vaak voelen ze zich dermate vertrouwd met het land van bestemming dat ze misschien niet inzien dat vaccinaties en malariamiddelen nodig zijn. Hierdoor lopen ze meer risico om tijdens hun reis besmettelijke ziekten op te lopen.

Koeien
Koeien kunnen een zeldzaam maar ernstig type difterie verspreiden. Dit is echter extreem zeldzaam.

Naar het buitenland?

Vind de meest nauwkeurige
reisinformatie

Reisvaccinatiecentrum

Vind een vaccinatie-centrum

Hoe loop ik difterie op?

De difteriebacterie is aanwezig in de ademhalingsdruppeltjes (uitgeademde vochtdruppeltjes) van een besmette persoon. Je loopt de meeste kans om difterie op te lopen als een besmette persoon dichtbij hoest of niest, zodat je deze druppeltjes inademt.

Een besmette persoon kan de difteriebacterie ook overdragen op huishoudelijke voorwerpen als handdoeken of bestek, waarmee andere personen in aanraking zouden kunnen komen.

Daarnaast kunnen de bacteriën aanwezig zijn in de pus van geïnfecteerde huidwonden en is het mogelijk difterie op te lopen door die aan te raken.

Een zeldzaam maar ernstig type difterie kan door koeien verspreid worden. Dit zou overgedragen kunnen worden door ongepasteuriseerde zuivelproducten te eten of te drinken, of door in nauw contact te komen met koeien of andere boerderijdieren.

Wat zijn de symptomen

Difterie kan klachten veroorzaken aan je luchtwegen.

De symptomen beginnen meestal rond de 2-7 dagen na het moment van besmetting. Dit is een aantal voorbeelden:

Luchtwegen
Dit geldt ook voor je neus, amandelen, luchtpijp en strottenhoofd.

De ziekteverschijnselen van difterie zijn afhankelijk van de plaats van de infectie. Als de infectie zich beperkt tot de neus, is het beloop in het algemeen mild. Bij een infectie van de huid, huiddifterie, ontstaan er zweren in de huid. Dit difterietype komt meer voor in tropische gebieden.

Als de luchtwegen (keelholte, luchtpijp en longen) geïnfecteerd zijn, is het beloop van de ziekte ernstiger, met koorts en benauwdheid en mogelijk verstikkingsgevaar. In 10 tot 20% van de geïnfecteerden kan het hart beschadigd raken. Soms kunnen ook zenuwen beschadigd raken en spierzwakte optreden. Ook het zenuwstelsel kan beschadigd raken. Verder kan iemand zich verslikken, scheel gaan kijken of minder goed zien. Later kan spierzwakte van de ledematen optreden. De complicaties kunnen dodelijk zijn. De risico’s zijn het grootst bij jonge baby’s en oude mensen. Difterie kan behandeld worden met difterieantitoxine en antibiotica. Maar dit doet niets tegen al ontstane schade. De kans op overlijden is 3-12%. Volledig gevaccineerde mensen overlijden bijna nooit aan difterie.

Kan het behandeld worden?

Ja – difterie kan behandeld worden met antibiotica om de bacteriën kwijt te raken en met een antitoxine, een antigif dat de giftige stoffen van de bacteriën neutraliseert.
Als je difterie hebt, moet je in een ziekenhuis worden opgenomen en op een isolatieafdeling blijven, om te zorgen dat je geen anderen kunt besmetten. In sommige gevallen kan opname op de intensive care afdeling nodig zijn. Als je nauw contact hebt gehad met iemand die met difterie besmet is, ga dan naar een arts.

Hoe kan ik het voorkomen?

Het risico op difterie kun je verkleinen door:

•  Nauw contact te vermijden met iedereen die symptomen van difterie toont.
•  Geen huidwonden aan te raken.
•  Geen ongepasteuriseerde zuivelproducten te eten of drinken.
•  Nauw contact met koeien en andere boerderijdieren te vermijden.

Daarnaast is er een vaccin tegen difterie beschikbaar.
In Nederland krijgen kinderen routinematig een serie difterievaccinaties aangeboden via het Rijksvaccinatieprogramma. Controleer voordat je op reis gaat of de difterievaccinaties van jou en je gezin nog geldig zijn. Misschien moet je het vaccin opnieuw krijgen als je nog niet afdoende gevaccineerd bent, of als je naar een gebied gaat waar difterie vaak voorkomt en de laatste difterievaccinatie meer dan 10 jaar geleden is gegeven.

Denk eraan…
Raadpleeg ruim vóór vertrek je huisarts, GGD, Travel Clinic of vaccinatiecentrum om te informeren of je een risico loopt op difterie en hoe je jezelf kunt beschermen.


Overleg met je arts voor meer informatie.