GELE KOORTS

Loop ik risico op gele koorts?

Gele koorts komt voor in tropische delen van Afrika en Zuid-Amerika.

Hoewel het zelden voorkomt dat reizigers gele koorts oplopen, loopt iedereen die naar een gele koorts gebied reist, risico. Het risiconiveau is afhankelijk van de volgende factoren:

•  Naar welk gebied je gaat.
•  In welk seizoen je reist.
•  Hoe lang je er blijft.
•  Wat je gaat doen.

Raadpleeg ruim vóór vertrek je huisarts, GGD, Travel Clinic of vaccinatiecentrum om te informeren of je een risico loopt op gele koorts en hoe je jezelf kunt beschermen.

Hoe kan ik gele koorts oplopen?

Gele koorts kun je krijgen door een steek van een besmette mug.
De muggen zijn ofwel voor de geboorte besmet, ofwel ze nemen het gelekoorts virus op wanneer ze besmette apen of besmette mensen steken. Ze kunnen het virus daarna overdragen op andere mensen. Gele koorts kun je niet rechtstreeks van besmette apen of mensen krijgen – het kan alleen via de steek van een besmette mug.
Deze muggensoort is met name actief in de uren na zonsopgang en vóór zonsondergang.

De muggen die gele koorts verspreiden zijn vrouwtjesmuggen die behoren tot de Aedes en Haemagogus soorten.

Wat zijn de symptomen van gele koorts?

De symptomen beginnen meestal 3-6 dagen na het moment van besmetting en kunnen zijn:

•  koorts
•  hoofdpijn
•  spierpijn
•  misselijkheid
•  braken
•  verlies van eetlust

De meeste mensen zijn na 3-4 dagen hersteld.
Echter, 15-25% van de mensen ontwikkelt binnen 24 uur na ogenschijnlijk herstel een ernstige ziekte met bloedingen in de mond, ogen, oren en maag, zeer gele ogen en huid (“geelzucht” genoemd), nierbeschadiging en verslechtering van organen. Bij 20-50% van de mensen bij wie de ziekte uitloopt op deze ernstige vorm, is de ziekte dodelijk.

Naar het buitenland?

Vind de meest nauwkeurige
reisinformatie

Reisvaccinatiecentrum

Vind een vaccinatie-centrum

Kan gele koorts worden behandeld?

Er bestaat geen specifieke behandeling voor gele koorts, enkel ondersteunende zorg en symptoomverlichting

Hoe kan ik gele koorts voorkomen?

Probeer muggensteken te voorkomen terwijl je reist.
Daarnaast is er een vaccin tegen gele koorts beschikbaar. Er zijn landen die vragen om een bewijs van vaccinatie tegen gele koorts.

Voor sommige landen is de gele koorts vaccinatie verplicht. Voor reizen naar deze landen is een geldig internationaal vaccinatiebewijs (het "gele boekje" ofwel Internationaal Bewijs van Vaccinatie of Profylaxe) vereist. Dit ontvang je bij vaccinatie in een gele koorts geregistreerd vaccinatiecentrum. Wanneer een vaccinatie verplicht is dient deze minimaal 10 dagen voor aankomst te zijn toegediend.

Wanneer je niet beschikt over een geldig vaccinatiebewijs, kan dit tot problemen leiden bij binnenkomst in het land. Als je om medische redenen geen gele koorts vaccinatie hebt gekregen, moet je een uitzonderingsbrief (medische verklaring) van je arts kunnen overleggen .

Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) kun je per land opzoeken of een gele koorts vaccin verplicht is, of aanbevolen wordt vanwege het risco op gelekoorts. Op deze website kun je ook opzoeken of jouw vaccinatiecentrum een gelekoortsregistratie heeft.

Raadpleeg ruim vóór vertrek je huisarts, GGD, Travel Clinic of vaccinatiecentrum om te informeren of je een risico loopt op gele koorts en hoe je jezelf kunt beschermen.


Overleg met je arts voor meer informatie.