BUIKTYFUS

Buiktyfus is een bacteriële infectie die gekenmerkt wordt door koorts, hoofdpijn, buikpijn en soms obstipatie of juist diarree. De ziekte wordt gewoonlijk verspreid via besmet voedsel en water.

Loop ik risico op buiktyfus?

Buiktyfus komt vooral voor in ontwikkelingslanden met gebrekkige hygiënische en sanitaire voorzieningen.
Buiktyfus komt het meeste voor in Azië.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat er zich elk jaar wereldwijd minstens 21 miljoen gevallen van buiktyfus voordoen bij met name de lokale bevolking*.

Je loopt risico als je naar een gebied reist waar buiktyfus voorkomt. Het risico kan hoger zijn als:
•  Je gedurende langere tijd reist, want dan neemt je kans op blootstelling aan de
    buiktyfusbacterie toe.
•  Je op een plaats verblijft met gebrekkige hygiënische, sanitaire- of verblijfsvoorzieningen.
•  Je vrienden of familie bezoekt.
•  Je bepaalde vaat- en klepprothesen hebt.
•  Je bepaalde medicijnen gebruikt of een aandoening hebt die een verminderde weerstand
    veroorzaakt?

Ook als deze voorwaarden niet van toepassing zijn, betekent dit niet dat je geen risico loopt.

Familie en vrienden
Als je vrienden en familie in het buitenland bezoekt, kan dit inhouden dat je ergens heen gaat waar je al meerdere malen geweest bent, of zelfs gewoond hebt. Deze vertrouwdheid met de bestemming kan leiden tot een onterecht gevoel van veiligheid wat betreft je gezondheid op reis.

Referentie:

*WHO, Immunization, Vaccines and Biologicals, typhoid (jan 2018): Fact sheet online beschikbaar op: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/typhoid

Naar het buitenland?

Vind de meest nauwkeurige
reisinformatie

Reisvaccinatiecentrum

Vind een vaccinatie-centrum

Hoe loop ik buiktyfus op?

De buiktyfusbacterie is aanwezig in de ontlasting van een besmette persoon.
De kans op blootstelling aan de buiktyfusbacterie neemt toe als:

•  je water drinkt uit een bron die besmet is met menselijke ontlasting.
•  je voedsel eet dat besmet is met menselijk ontlasting, met name:

   •  Je ongekookte groenten of vruchten (zoals salades en aardbeien) eet die
       dichtbij de grond groeien en besproeid zijn met ongezuiverd rioolwater.
   •  Je zeevruchten als oesters en kokkels eet die in besmette wateren leven.
       Deze weekdieren leven op de bodem van de oceaan en kunnen door hun
       filtervoeding een hoge concentratie van buiktyfusbacteriën opbouwen.
       Daarom kunnen ze een risico voor de mens vormen, vooral als ze rauw
       gegeten worden

Wat zijn de symptomen van buiktyfus?

Buiktyfus kan licht of ernstig zijn, maar de meeste mensen die besmet raken, hebben vooral last van koorts, hoofdpijn, buikpijn en verstopping of juist diarree.
Deze symptomen beginnen meestal na 1-2 weken.
Andere symptomen kunnen zijn:

•  Verlies van eetlust
•  Misselijkheid en braken
•  Koude rillingen en spierpijn

Buiktyfus kan tot ernstige problemen leiden.
Om ernstiger te voorkomen is het belangrijk dat je op tijd medische hulp zoekt als je denkt dat je buiktyfus hebt.
Als buiktyfus onbehandeld blijft, kan dat tot andere medische problemen lijden of zelfs tot sterfte bij mensen met een verminderde weerstand.
Bij ongeveer 3% van de mensen verdwijnt de infectie niet volledig uit het lichaam. Dat betekent dat zij drager zijn van het virus. Je kunt de ziekte dan overdragen op anderen. Zorg dan voor een goede persoonlijke hygiëne (handen wassen), bereid geen voedsel voor anderen en maak je antibioticumkuur af.

Kan buiktyfus worden behandeld?

Ja – buiktyfus kan met de juiste antibiotica met succes behandeld worden.

Raadpleeg ruim vóór vertrek je huisarts, GGD, Travel Clinic of vaccinatiecentrum om te informeren of je een risico loopt op buiktyfus en hoe je jezelf kunt beschermen.

Hoe kan ik buiktyfus voorkomen?

Het is belangrijk om tijdens de reis enkele eenvoudige regels voor voedsel- en waterhygiëne op te volgen
Raadpleeg ruim vóór vertrek je huisarts, GGD, Travel Clinic of vaccinatiecentrum om te informeren of je een risico loopt op buiktyfus en hoe je jezelf kunt beschermen.
Bekijk de adviespagina over voedsel- en waterhygiëne om je beter tegen buiktyfus te beschermen.
 


Overleg met je arts voor meer informatie.