POLIO

Polio (volledige naam “poliomyelitis”) is een virusinfectie die in ernst kan variëren van geen of lichte symptomen tot ernstige complicaties als verlamming. Het wordt meestal verspreid via besmet voedsel en water of door nauw contact met besmette mensen.

Loop ik risico?

Hoewel polio inmiddels in de meeste landen van de wereld niet meer voorkomt, zijn er toch enkele gebieden in de wereld met recente uitbraken. Er is voor sommige landen zelfs een verplichtte vaccinatie nodig.

Belangrijke update over polio
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) brengt advies uit voor reizigers met betrekking tot de landen waar poliobesmetting voorkomt.

•  Als je meer dan 4 weken verblijft in een WHO hoog risico land, moet je een
    gedocumenteerde herhalingsdosis van het poliovaccin krijgen tussen 4 weken en 12
    maanden voordat je het land waar poliobesmetting voorkomt, verlaat.
•  In geval van een onvermijdelijke, op het laatste ogenblik geplande reis naar of vanuit het
    land waar poliobesmetting voorkomt, moet je vóór vertrek een herhalingsdosis van het
    poliovaccin krijgen, als je geen gedocumenteerde dosis van het poliovaccin gekregen
    hebt in de afgelopen 12 maanden.
•  Controleer of je je poliovaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma voltooid hebt.
    Volwassenen die eerder 3 of meer doses van het poliovaccin gekregen hebben, moeten
    ook nog een eenmalige herhalingsdosis krijgen.
•  Overleg met je huisarts, GGD, Travel Clinic of vaccinatiecentrum welk bewijs van
    vaccinatie of profylaxe nodig is voor je reis Je kunt risico lopen als je naar een gebied reist
    waar polio heerst, maar dit risico is laag voor reizigers en is afhankelijk van diverse
    factoren:

    •  Naar welk gebied je gaat.
    •  Hoe lang je er blijft.
    •  Normen qua leefomstandigheden en voedsel- en waterhygiëne tijdens je reis.

Het is belangrijk dat je ruim vóór vertrek de huisarts, GGD, Travel Clinic of vaccinatiecentrum bezoekt voor een volledige beoordeling van je gezondheidsrisico’s en een passend advies over eventuele voorzorgsmaatregelen tegen poliobesmetting.

Mensen die naar plaatsen reizen met gebrekkige hygiënische, sanitaire of woonvoorzieningen, waar het voedsel of water besmet kan zijn, lopen een hoger risico.

Naar het buitenland?

Vind de meest nauwkeurige
reisinformatie

Reisvaccinatiecentrum

Vind een vaccinatie-centrum

Hoe zou ik het kunnen oplopen?

Het poliovirus is gewoonlijk aanwezig in de ontlasting van een besmette persoon.
De kans op blootstelling aan het poliovirus kan toenemen als je:

•  Water drinkt uit een waterbron die besmet is met menselijke ontlasting.
•  Voedsel eet dat in aanraking is geweest met menselijke ontlasting, met name:

    •  Ongekookte groenten of vruchten (zoals salades en aardbeien) die dichtbij
        de grond groeien en besproeid zijn met ongezuiverd rioolwater.
    •  Zeevruchten als oesters en kokkels die in besmette wateren leven en rauw
        worden gegeten. Weekdieren leven op de bodem van de oceaan en kunnen
        door hun filtervoeding een hoge concentratie van het poliovirus opbouwen.
        Daarom kunnen ze een risico voor de mens vormen, vooral als ze rauw
        gegeten worden.

Je kunt ook in aanraking komen met het poliovirus door in vuil, besmet water te zwemmen.

Wat zijn de symptomen?

De meeste mensen die polio oplopen, krijgen geen symptomen. Bij degenen die ze wel krijgen, beginnen ze meestal 3-21 dagen na het moment van besmetting. De symptomen kunnen zijn:

•  Koorts, griepachtige symptomen.
•  Keelpijn.
•  Misselijkheid en braken, maagpijn, diarree of verstopping

Mensen zijn meestal binnen een week van deze symptomen hersteld.
Bij een klein aantal mensen kan ook ontsteking optreden van het vlies dat de hersenen en het ruggenmerg bekleedt (“meningitis” geheten), met als symptomen mogelijk een stijve nek, rug en/of benen gedurende 2-10 dagen, waarna volledig herstel optreedt. Minder dan 1% van de mensen met polio ontwikkelt verlamming in een of beide benen, armen en/of in de ademhalingsspieren. Van de mensen die deze verlammingsvorm van polio ontwikkelen, blijft ongeveer een kwart verlamd – meestal in het been. De verlamming kan soms fataal worden, met name als de ademhalingsspieren verlamd raken.
Heel af en toe kunnen mensen die volledig van polio hersteld zijn, na 15 jaar of langer spierzwakte ontwikkelen – dit heet “postpoliosyndroom”.

Kan het behandeld worden?

Er is geen specifieke behandeling voor polio, enkel ondersteunende zorg. Deze kan bestaan uit beademing en fysiotherapie.

Denk eraan..

Raadpleeg ruim vóór vertrek je huisarts, GGD, Travel Clinic of vaccinatiecentrum om te informeren of je een risico loopt op polio en hoe je jezelf kunt beschermen.

Hoe kan ik het voorkomen?

Het is belangrijk dat je enkele eenvoudige regels op het gebied van voedsel- en waterhygiëne volgt tijdens je reis. Houd ook rekening met de regels rondom een goede persoonlijke hygiëne. Was je handen na toiletgebruik en zwem niet in water zonder chloor.
Daarnaast is er een vaccinatie tegen polio beschikbaar.
In Nederland worden kinderen gevaccineerd tegen polio binnen het Rijksvaccinatieprogramma. Controleer, voordat je op reis gaat, of de poliovaccinaties van jou en je gezin nog geldig zijn. Misschien moet je het vaccin opnieuw halen als je nog niet afdoende gevaccineerd bent of als je naar een gebied gaat waar polio gemeld is. Raadpleeg ruim vóór vertrek je huisarts, GGD, Travel Clinic of vaccinatiecentrum voor advies over deze vaccinatie.
Bekijk onze adviespagina over voedsel- en waterhygiëne, zodat je je beter tegen polio kunt beschermen.

Denk eraan…
Raadpleeg ruim vóór vertrek je huisarts, GGD, Travel Clinic of vaccinatiecentrum om te informeren of je een risico loopt op polio en hoe je jezelf kunt beschermen.


Overleg met je arts voor meer informatie.