VRIENDEN EN FAMILIE IN HET BUITENLAND BEZOEKEN

Het bezoeken van vrienden en familie in het buitenland brengt specifieke gezondheidsrisico’s met zich mee. Als je vrienden en familie in het buitenland bezoekt, kan dit inhouden dat je ergens heen gaat waar je al meerdere malen geweest bent, of zelfs ergens waar je gewoond hebt. Deze vertrouwdheid met de bestemming kan leiden tot een onterecht gevoel van veiligheid wat betreft je gezondheid op reis.

Ga er niet vanuit dat je immuun bent

Veel reizigers die vrienden en familie in het buitenland bezoeken, krijgen niet de benodigde bescherming tegen besmettelijke ziekten. Zelfs als je eerder in het te bezoeken land gewoond hebt, ben je mogelijk niet meer immuun voor de ziekten die daar vaak voorkomen, met name malaria. Als je kinderen hebt die niet in dat land gewoond hebben, is het bijna zeker dat zij niet immuun zijn.
Raadpleeg je huisarts of vaccinatiecentrum zo vroeg mogelijk, het liefst 6 weken vóór vertrek, om zeker te zijn dat je alle relevante vaccinaties krijgt waardoor je beter beschermd bent.

Je kunt meer risico lopen op blootstelling

Reizigers die vrienden en familie bezoeken, maken vaak langere reizen. De reisbestemmingen kunnen delen van de wereld zijn waar het risico op een infectieziekte hoger is. Hierdoor loop je meer kans op blootstelling aan besmettelijke ziekten. Wellicht leef je net zoals de plaatselijke bevolking en dat maakt het nog belangrijker dat je vóór vertrek je vaccinaties krijgt.
Gebruik Mijn dossier om je vaccinaties bij te houden en herinneringen in te stellen voor eventuele (vervolg)vaccinaties.

Kom meer te weten over…

•  Difterie als je vrienden en familie in Afrika, Azië, Oost-Europa of het Midden-Oosten
    bezoekt.
•  Hepatitis A als je vrienden en familie in Afrika, Azië, Zuid- en Midden-Amerika of het
    Midden-Oosten bezoekt.
•  Malaria als je vrienden en familie in Afrika, Midden- en Zuid-Amerika, Azië, het Midden-
    Oosten of eilanden in de Stille-Oceaan bezoekt.
•  Buiktyfus als je vrienden en familie in Azië en mogelijk ook in Afrika of Zuid-Amerika
    bezoekt.
•  Difterie Tetanus Polio voor bijna alle bestemmingen waar je je vrienden en familie
   bezoekt. Door een toename van het aantal poliogevallen geldt er voor sommige landen
    een vaccinatieplicht. Je vaccinatiecentrum weet voor welke landen dat geldt.
•  Zorg dat je, ook als je bij vrienden of familie verblijft, het advies volgt over voedsel- en
    waterhygiëne, om het risico op diarree, de meest voorkomende ziekte onder reizigers, te
    verlagen.
 

Deel       


Naar het buitenland?

Vind de meest nauwkeurige
reisinformatie

Reisvaccinatiecentrum

Vind een vaccinatie-centrum

Overleg met je arts voor meer informatie.